Valaistus­suunnittelua
yli 50 vuoden kokemuksella

Ulko­valaistuksen moniosaaja

Valaistus­suunnittelua
yli 50 vuoden kokemuksella

Ulko­valaistuksen moniosaaja

Olemme erikoistuneet infrarakentamiseen
liittyvään valaistus- ja sähkösuunnitteluun.

Katu-, tie- ja silta­valaistukset

Puistojen ja ulkoilualueiden valaistukset

Urheilupaikkojen valaistukset

Alue valaistukset: satamat, torit, teollisuusalueet ja paikoitusalueet

Maisema-, tehoste- ja rakennusten julki­si­vu­va­lais­tuk­set

Sähkövoima- ja heikkovirta­suunnittelut

Valaistusten kuntoarviot, inventoinnit ja yleisohjeet

Urakoinnin määrä- ja kus­tan­nus­las­ken­ta sekä urak­ka­­tar­jous­­pyyn­tö­jen las­ken­ta